خدمات

از طریق این پورتال کلیه خدمات مورد نیاز در حوزه بیمه دی در اختیار شما قرار می‌گیرد.

ارتباطات

با تکیه بر سیستم مدیریت پکپارچه ارتباط با بیمه شدگان، شما می‌توانید کلیه درخواست‌های خود را مشاهده و پیگیری نمایید.

ورود با کاربری پورتال

پشتیبانی

همواره پشتیبان شما هستیم. در صورت نیاز به هرگونه خدمات و یا بروز هرگونه سوالی با ما از این طریق در ارتباط باشید.

سوابق

از طریق این پورتال سوابق کلیه بیمه‌نامه ها، پرونده های خسارت و جبران های  خود را رصد کنید

آرشیو

نظرخواهی